Medfinansiering

Information för dig som medfinansierar

Alla som gör tid i projektet måste redovisa sin tid. En medfinansierad redovisar tid i tidrapport, men ingen ersättning i pengar utgår från ESF. Endast hela timmar kan redovisas till ESF och ev. avrundning sker neråt.

Vid eventuell revision av ESF ska du kunna visa upp exempelvis lönespec och redovisa din roll i projektet.

Rapporteringen görs på en särskild blankett (Excel-fil)