Anmälan - lärandekonferens 7 mars 2019

I och med att du anmäler dig till konferensen/kursen, kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter att projektet En skola för alla avslutats. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta kursansvarig. Kontaktuppgifter finner du nedan och i högra hörnet.

Sista anmälningsdag är 25/2-2019.

Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt. Om du får förhinder och lämnar återbud senast 25/2-2019 är avanmälan kostnadsfri. Lämnar du återbud efter sista anmälningsdag 25/2-2019 kommer du att debiteras om en kostnad på 215 kr/person.

Återbud lämnas till Emma Frisk Nävarp
emma.frisknavarp@skaraborg.se
0703 - 75 63 87

Förnamn
Efternamn
Kommun/organisation
Befattning
epost
 Faktureringsadress
Postadress
Postnummer
Postort
Fakturareferens
Övrigt
Skicka