Foto: David Brohede

FRÅNVARO TILL NÄRVARO I VÅRA SKOLOR- HUR VÄNDER VI TRENDEN?

Välkommen till en Lärandekonferens där erfarenhetsdelning, konkreta verktyg och inspiration står i fokus!

Projektet En skola för alla bjuder in till en lärandekonferens som syftar till att sprida erfarenheter både mellan de som arbetar direkt i projektet samt andra som på olika sätt arbetar för att främja närvaro i skolan. Under dagen får vi ta del av forskning, konkreta verktyg och lessons learned på området bland annat genom deltagande av psykologen och författaren Malin Gren Landell. Vi får även inblick i hur projektets kommuner arbetar med frågan. Dagen avslutas med en workshop där deltagarna får chans att reflektera över hur kommuner arbetar med skolfrånvaro/skolnärvaro.

TID: Torsdag den 7 mars 2019, kl 09.30-16.00.
PLATS: Gothia Science Park, lokal Insikten & Expo, Kanikegränd 3b Skövde.
ANMÄLAN: Sker här. Sista dag för anmälan är måndag den 25 februari.
KONTAKT: Vid frågor, vänligen kontakta Emma Frisk Nävarp emma.frisknavarp@skaraborg.se eller 0703-75 63 87.

Länkar