Utskrivning av deltagare

Utskrivning ur projektet sker i samråd med deltagare, då man bedömer att personen har återgått i studier eller fått jobb alternativt ej klarar av att genomföra aktiviteterna. Det kan även bero på att deltagaren har fullföljt projektet.

Vid deltagarens sista rapportering finns några punkter som måste besvaras eftersom det ligger till grund för projektets obligatoriska SCB-rapportering och dessutom för att projektet ska kunna mäta eventuella stegförflyttningar mot studier eller arbete som deltagaren har gjort under sin medverkan. Detta ska sedan skickas in till projektadministartör Emma Frisk Nävarp (adress finner du nedan). En deltagare som skrivits ut ur projektet kan alltid skrivas in igen. Till höger finner du utskrivningsblanketterna och även instruktioner till dem.

Har du några frågor, kontakta projektadministartör Emma Frisk Nävarp, emma.frisknavarp@skaraborg.se, 070 - 375 63 87.


 OBS! Beroende på var deltagaren är anvisad ifrån är det olika blanketter att fylla i.

På samtliga utskrivningsblanketter ska dagens datum och deltagarens alla uppgifter fyllas i. E-postadressen används för att SCB ska kunna skicka ut webbundersökningar i syfte att mäta de långsiktiga resultatindikatorerna. Mobilnumret används för att påminna de som inte svarat på webb-undersökningarna.

Dessutom finns även SCB:s obligatoriska frågor med på samtliga blenketter där man kryssar för den ruta som stämmer in med deltagaren nu.


 

 Följande dokument ska fyllas i av:

Deltagare anvisad från grundskolan:

  • Utskrivningsblankett: deltagare inom grundskolan

 

Deltagare anvisad från IM och Nationellt gymnasieprogram:

  • Utskrivningsblankett: delagare inom IM eller Nationellt gymnasieprogram

 

Deltagare anvisad från KAA:

  • Utskrivningsblankett: deltagare inom KAA eller Steg1
  • Stegförflyttningar inom KAA - utläge deltagare

 

Deltagare anvisad från Steg1:

  • Utskrivningsblankett: deltagare inom KAA eller steg1
  • NNS-enkät kontakta delprojektledare Annica Anegren angående dessa. kontaktuppgifter: annica.anegren@tanum.se, 0525 - 185 95

Efter att en deltagare genomfört ett ESF-projekt kan personen också få ett intyg på detta. Det finns också att ladda ner till höger på sidan.

När du fyllt i dokumentet/dokumenten skickas detta till projektadministratör Emma Frisk Nävarp:

Skaraborgs Kommunalförbund
Att: Emma Frisk Nävarp
Box 54
541 22 Skövde