Inskrivning av deltagare

Alla deltagare ska skrivas in i projektet. Instruktioner för hur man gör detta finnner du länkat till höger. Där finns också de dokument som ska gås igenom med deltagaren vid inskrivning.

Med deltagare avses personer mellan 15-24 år, som direkt gynnas av en ESF-insats som kan identifieras och kontaktas för att lämna uppgifter om sig själva, och för vilka särskilda utgifter öronmärks. Andra personer ska inte betraktas som deltagare.

Dokumentet Inskrivning och samtycke (finns på 12 olika språk) ska skrivas under av deltagaren och när deltagaren är under 18 har vi som grundregel att även vårdnadshavare eller motsvarande juridiska ombud ska skriva under.

Vid frågor, kontakta projekadministratör Emma Frisk Nävarp, emma.frisknavarp@skaraborg.se , 070- 375 63 87.