Anmälan KAA-nätverksträff 12 november

Vi ber om ditt namn och e-postadress i syfte att kunna komma i kontakt med dig vid eventuella ändringar av evenemanget. Vi hanterar personuppgifterna enligt GDPR och de kommer endast användas till angivet ändamål.

Förnamn
Efternamn
Kommun/organisation
Befattning
epost
Övrigt
Med anledning av personuppgiftslagen (GDPR) behöver vi få ditt godkännande för att kunna publicera namn och bild (OBS - Obligatorisk uppgift - Du måste välja något av alternativen)


Skicka