Collegesamverkan Västra Götaland

COLLAPROJEKTET med sikte på morgondagens förutsättningar på arbetsmarknaden! Projektet avslutades 180831. Slutrapporter finns att läsa i länkar till höger.

Under de närmaste åren kommer det att saknas arbetskraft med rätt kompetens inom flera branscher, samtidigt som en del yrken kommer att försvinna och nya yrken kommer att dyka upp. Det kommer att behövas insatser för att möta denna utmaning och ta tillvara på dess möjligheter.

COLLAPROJEKTET är en del av lösningen på denna utmaning genom att projektets mål är att höja attraktiviteten för collegeverksamheterna i Västsverige genom att förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov.

Projektet fokuserar på Teknikcollege, Vård- och Omsorgscollege och undersöker möjligheterna för att starta ett College för Gröna Näringar.

Projektet arbetar för att bredda rekryteringsunderlaget genom att fler gör icke-könsstereotypa utbildningsval och att nya ungdomsgrupper blir intresserade av de yrken som Collegeutbildningar kan leda till. Inte minst inom de nya branscher som är under snabb utveckling. Projektet arbetar också för att utveckla collegeverksamheten genom att förstärka kvalitet och utbildningens relevans för arbetsmarknadens behov.

Projektet som är tvåårigt och finansieras med medel av Europeiska socialfonden (ESF), genomförs i samverkan mellan kommunalförbunden och involverade aktörer i Skaraborg-, Fyrbodal- och Boråsregionen Sjuhärad. Collaprojektet samarbetar med ESF projekten Kompetensnavet (IDC/IDU) och College i Väst