Skaraborgs skol- och utbildningschefer

18 nov 2022 08:30 − 13:30

Möte skol-och utbildningschefer

Tid: 8:30-13:30

Plats: SPS Vänern och Vättern