Skaraborgs skol-och utbildningschefer

16 sep 2022 08:30 − 13:30

Möte skol-och utbildningschefer 

Tid: 8:30-13:30

Plats: SPS Spegeln