Konferens Arbetsplatsöverenskommelse - Utbildningskonceptet trygghet & Studiero

22 nov 2022 08:30 − 15:00

Målgrupp: Rektorer och andra med chefsfunktioner inom utbildningsområdet.

Tid: 22 november 2022 kl. 8.30-15.00

Plats: Scandic Billingen, Skövde

Anmälan: Konferensen är kostnadsfri och anmälan görs via länken nedan. Välkommen med din anmälan senast den 8 november, begränsat antal platser.

Mer information och anmälan här