Collegedag för SYV

22 sep 2022 08:30 − 16:00

Information kring branscherna inom Tc och Voc.

Tid: 8.30-16.00

Plats: Insikten Science Park Skövde