Antagningskansliet

Inom Utbildning Skaraborg finns Antagningskansliet. Vi hanterar gymnasieansökan och sköter antagningen till gymnasiet för alla elever som är folkbokförda i någon av Skaraborgs 15 kommuner. Oavsett vilken skola i Sverige ansökan går till.  

Antagningsenheten Skaraborg är placerad i Skövde, på Skaraborgs Kommunalförbund.

Elever vid en grund- eller gymnasieskola  som har frågor kring gymnasie­valet är det i första hand skolans studie- och yrkesvägledare man ska vända dig till.

Men självklar är alla välkommna att kontakta oss gällande antagningsfrågor.

Vi som jobbar på Antagningskansliet är:

Mats Eliasson

Helen Eriksson (jobbar måndagar och torsdagar)

Petra Ericsson

Frida Jolsgård (ledig fredagar)

 

Mål med antagningskansliet:
Att på ett korrekt sätt enligt de lagar och riktlinjer som finns utföra antagning till Skaraborgs gymnasieskolor*

*ej naturbruksgymnasiet