Tidsplan för antagningsprocessen

Det är många avstämningspunkter och datum att hålla reda på i antagningsprocessen. Vi har därför utöver nedanstående text skapat ett århjul för visualisera processen, se bifogad fil.

December 2022                         

 •  22 december: Elevernas HT-betyg skickas in till Antagningskansliet

 

Januari  2023

 • Elevernas inloggningskoder skickas till vägledare och IM-ansvariga

 • januari: Vid skolstart öppnas inloggningssidan och eleverna kan göra sina val via webben. Gäller även elever som söker till den anpassade gymnasieskolan.

Februari                           

 • 1 februari: Sista dagen för eleverna att söka. Inloggningssidan stänger klockan 24.00.

 • 2 - 8 februari: Vägledare ”bockar av” elevernas val, börja gärna redan efter sista ansökningsdagen.

 • 8 februari: Frikvotsansökningar, Dispens i engelska och Särskilda skäl ska vara inskickade till Antagningskansliet. (gäller endast val sökta innan 1 februari)

 • Antagningskansliet servar skolorna med uppgifter om val till vissa program.

 • Antagningkansliet skickar ansökningar till andra kanslier och ev. yttrande/beslut till elevens hemkommun.

 • Information om elever sökande till anpassad gymnasieskola skickas till berörda gymnasierektorer.

 • Antagningskansliet skickar ut yttrande/besluts-blankett för elever som söker anpassad gymnasieskola till hemkommunerna och därefter till mottagande gymnasierektor.

Mars                                  

 • 15 mars: Påskrift av yttrande/beslut ska senast vara klara. 

 • 31 mars: Besked om resultatet av genomförda färdighetsprov till Antagningskansliet.

April

 • 1 april: rektorer meddelar ev. stopp av program eller justering av antal platser
             
 • 15 april: Preliminärantagningen

 • 15 april kl. 09.00: Resultatet av preliminärantagningen publiceras på hemsidan

 • 15 april kl. 09.00: Inloggningssidan öppnas för omval (gäller ej särskoleelever)

Maj                                    

 • 15 maj: Omvalsperioden avslutas. Inloggningssidan stängs klockan 24.00.

 • 15 maj: Sista dag att lämna in Frikvotsansökningar, Dispensansökan i engelska och Särskilda skäl till Antagningskansliet.

 • 25 maj: rektorer meddelar mindre justeringar av antal platser.

 • 31 maj: Sista dag för beslut om dispens i engelska och fri kvot.

 • Antagningsbesked skickas till elever som ska gå anpassad gymnasieskola under v 22.

Juni                                   

 • 16 juni: Sista dagen för inlämning av betyg till Antagningskansliet.

 • 28 juni: Sista dagen för inlämning av betyg till Antagningskansliet för elever som har gått sommarskola. (senast kl.13)

 • 28 juni: Antagningskansliet genomför slutantagningen och skolpersonal kan se resultatet. (observera att antagningskörningen är klar någon gång under dagen). 

 • 1 juli kl. 09.00: Eleverna kan se om de blivit antagna på webben.

Juli                                    

 • 25 juli: Sista svarsdag då alla elever ska ha svarat på sitt antagningsbesked.

Augusti                             

 • Reservantagning genomförs i flera omgångar. Sökande meddelas per brev/telefon. Första reservantagningen påbörjas v 32.

 • I mitten av v 32 skickas antagningsfiler med uppgifter om antagna till resp. skola.

September                        

 • 15 september: Antagningskansliet släpper antagningsprocessen.


November                         

 • 1 november: Skolorna skall lämna in uppgifter till Antagningskansliet över sin gymnasieorganisation kommande läsår, gäller även den anpassade gymnasieskolans program.

December                         

 •  21 december: Elevernas HT-betyg skickas in till Antagningskansliet