Tidsplan för antagningsprocessen

Det är många avstämningspunkter och datum att hålla reda på i antagningsprocessen. Vi har därför utöver nedanstående text skapat ett århjul för visualisera processen, se bifogad fil.

Januari   

 • Elevernas inloggningskoder skickas till vägledare och IM-ansvariga

 • januari: Vid skolstart öppnas inloggningssidan och eleverna kan göra sina val via webben. Gäller även särskoleelever.

Februari                           

 • 1 februari: Sista dagen för eleverna att söka. Inloggningssidan stänger klockan 24.00.

 • 3 - 7 februari: Vägledare ”bockar av” elevernas val, börja gärna redan efter sista ansökningsdagen.
 • 7 februari: Frikvotsansökningar, Dispens i engelska och Särskilda skäl ska vara inskickade till Antagningskansliet. (gäller endast val sökta innan 1 februari)

 • Antagningskansliet servar skolorna med uppgifter om val till vissa program.

 • Antagningkansliet skickar ansökningar till andra kanslier och ev. yttrande/beslut till elevens hemkommun.

 • Information om sökande särskoleelever skickas till berörda gymnasierektorer.

 • Antagningskansliet skickar ut särskoleelevernas yttrande/besluts blankett till hemkommunerna och därefter till mottagande gymnasierektor.

Mars                                  

 • 13 mars: Påskrift av yttrande/beslut ska senast vara klara. 

 • 31 mars: Besked om resultatet av genomförda färdighetsprov till Antagningskansliet.

April                                  

 • 15 april: Preliminärantagningen

 • 15 april: Resultatet av preliminärantagningen publiceras på hemsidan

 • 15 april: Inloggningssidan öppnas för omval (gäller ej särskoleelever)

Maj                                    

 • 15 maj: Omvalsperioden avslutas. Inloggningssidan stängs klockan 24.00.

 • 15 maj: Sista dag att lämna in Frikvotsansökningar, Dispensansökan i engelska och Särskilda skäl till Antagningskansliet.

 • 31 maj: Sista dag för beslut om dispens i engelska och fri kvot.

 • Antagningsbesked skickas till särskoleelever under v 22.

Juni                                   

 • 12 juni: Sista dagen för inlämning av betyg till Antagningskansliet.

 • 24 juni: Sista dagen för inlämning av betyg till Antagningskansliet för elever som har gått sommarskola.

 • 25 juni: Antagningskansliet genomför slutantagningen och skolpersonal kan se resultatet. (observera att antagningskörningen är klar någon gång under dagen). 

 • 1 juli: Eleverna kan se om de blivit antagna på webben.

Juli                                    

 • 25 juli: Sista svarsdag då alla elever ska ha svarat på sitt antagningsbesked.

Augusti                             

 • Reservantagning genomförs i flera omgångar. Sökande meddelas per brev/telefon. Första reservantagningen påbörjas v32.

 • I mitten av v 32 skickas antagningsfiler med uppgifter om antagna till resp. skola.

September                        

 • 15 september: Antagningskansliet släpper antagningsprocessen.


November                         

 • 1 november: Skolorna skall lämna in uppgifter till Antagningskansliet över sin gymnasieorganisation kommande läsår, gäller även gymnasiesärskolans program.

December                         

 •  18 december: Elevernas HT-betyg skickas in till Antagningskansliet