Syvonline.se

Syvonline.se vänder sig till dig som är lärare, studie- och yrkesvägledare, rektor eller har en annan yrkesroll som stöttar personer i deras studie- och yrkesval. På hemsidan kan du hålla dig uppdaterad inom området samt hitta metoder att använda i undervisning och vägledningssamtal.

Syvonline är en informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Verktyget är framtaget av Göteborgsregionen (GR) för att främja likvärdig studie- och yrkesvägledning.

Omvärldsbevakning och metodmaterial på syvonline.se

Syvonlines två huvudfunktioner är omvärldsbevakning och spridning av verktyg genom metodbanken. I omvärldsbevakningen hittar du nyheter, forskning och annat relevant material kopplat till området. I metodbanken finns övningar och verktyg att använda både i undervisningssituationer och i vägledningssamtal.

Erfarenhetsutbyte mellan regionerna

Förutom att ta del av nyheter, forskning och material har du som använder Syvonline möjlighet att själv dela med dig av metoder och på så sätt skapa ett erfarenhetsutbyte – som på sikt kan bidra till en mer likvärdig studie- och yrkesvägledning i varje delregion. Plattformen drivs på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Arbetet utgår från skolans styrdokument och de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning (Skolverket 2013). Plattformen togs fram med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF).

VGR logga ESF logga