Språkutveckling i förskolan

Nu finns en kostnadsfri webbutbildning inom språkutveckling med fokus på flerspråkighet i förskolan. Målgrupp är förskolepersonal och utbildningen är tillgänglig till och med den 31 mars 2023. Utbildningen genomförs av Göteborgs universitet och sker på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Läs mer och anmäl på Västra Götalandsregionens webbplats:

Flerspråkighet och språkutveckling i förskolan - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)