Person, knä block och penna

Skolledarkonferens 8 mars 2023.

Nu finns presentationerna från skolledarkonferensen 8 mars att ta del av här. Dessa ska inte spridas eller plockas bilder ur.

 

 

 

 

Program Skolledarkonferensen i Vara den 8 mars 2023 Förändringsledarskap

Moderator Torbjörn Karlsson, gymnasiechef Falköpings kommun

8.30-9.00 Incheckning med kaffe/smörgås

9.00-9.10 Inledning och praktiska frågor

André Essebro, bildningschef, Vara kommun och Katarina Lindberg, ordförande Skaraborgs
skol- och utbildningschefer hälsar välkommen

9.10 – 10.10 Emma Leijnse, författare och journalist på Sydsvenskan

Kön och klass - två växande klyftor i skolan” Skillnaderna i den svenska skolan har ökat i över tjugo års tid. Utvecklingen går på tvärs mot de länder vi brukar jämföra oss med. 

Emma Leijnse har följt två skolklasser genom mellanstadiet. I den ena klassen har eleverna lågutbildade föräldrar, i den andra högutbildade.

Eleverna med dåliga förutsättningar hemifrån får också gå i en sämre skola. Det får stora konsekvenser – för samhället, hur barnen ser på sig själva, vilka möjligheter de har att nå framgång i skolan och i resten av livet.

Också könsklyftan växer inom utbildningen. Varför klarar sig tjejer bättre än killar i skolan? Och vilka konsekvenser får det att kvinnor utbildar sig mer än män?

10.15-11.05 Åsa Hirsh, docent i pedagogik på Göteborgs universitet. I sin forskning och undervisning riktar hon fokus mot ett praktiknära perspektiv på bedömning, undervisning, undervisningsutveckling och Göteborgs Universitet.

”Leda behovsbaserad undervisningsutveckling: Ett ’inifrån och ut’-perspektiv”Att forma och utveckla undervisning som möter behoven hos just precis de barn och elever vi faktiskt har – det borde väl vara helt centralt och kanske en av de mest självklara uppgifterna skolans professionella har? Föreläsningen handlar delvis om varför detta till synes självklara inte alltid blir självklart, men framför allt vill jag inspirera genom att exemplifiera hur behovsbaserad undervisningsutveckling kan åstadkommas och hur en sådan process kan ledas.

11.05 -11.30 Fika

11.30 – 11.50 Kristofer Svensson, förbundsdirektör Skaraborgs Kommunalförbund

”Skaraborg i världen” Hastigheten inom omställningen ökar. Sverige ställer om i snabb takt. Med kommande etableringar inom ny industri gäller det att hänga med. Skaraborg kommer bli en vinnare, om vi klarar anpassningen för ny teknik, ny industri, ny kompetens.

11.50-13.00 Stefan Hyttfors, är en av Sveriges ledande föreläsare på temat framtida trender. Han har en bakgrund som journalist och kommunikationsrådgivare.  Stefan har belönats med utmärkelsen Årets Talare två gånger.

Bara gamla människor pratar om digitalisering” Omställningen till en hållbar ekonomi betyder att vi måste göra om allt. På en generation ska vi riva och förändra det som sju generationer har byggt upp.

En stor utmaning är gamla kunskaper och framgångar, i tider av snabb förändring kan erfarenhet till och med bli ett problem. Framtidens ledare bygger en kultur som präglas av modet att utmana erfarenhet.

13.00-14.00 Lunch

14.00 – 15.00 Peter Fredriksson, GD Skolverket

Tillit eller statlig intervention? Fixar huvudmännen den likvärdiga skolan eller behövs en ökad statlig närvaro? Hur ser det ut, vad krävs och vad är på gång? 

15.00 -15.15 Avslut Katarina Lindberg, ordförande Skaraborgs skol- och utbildningschefer