Skolledarkonferens 2022

Skolledarkonferensen genomfördes 16 mars digitalt. Till höger finner du de presentationer vi fått ta del av.

Kostnad: Självkostnadspris (ca 400:-), organisation debiteras i efterhand.

 

Program:

Moderator: Torbjörn Karlsson

 8:30-8:45       André Essebro bildningschef, Vara kommun och Katarina Lindberg ordförande Skaraborgs skol- och utbildningschefer hälsar välkommen

8:45-9:00        Leif Pehrsson, VD IDC West Sweden AB, ”Näringslivets omställning och möjligheter” 

Hur påverkas företag av den snabba utvecklingen av ny teknik, nya metoder, miljömedvetenhet och nya värderingar? 

Vilken kompetens kommer behövas framöver kopplat till detta?

9:00-10:00     Katarina Önell, seniorkonsult Kantar Sifo ”En utblick i världen – trender och drivkrafter i dagens arbetsliv” 

Katarina kommer att dela bakgrund till arbetskraftsbehovet, demografi och beröra områden som AI/robotar, hållbarhet, mångfald & inkludering, Säkerhet, gig-arbete, depåledarskap och hur det hänger ihop.

10:00-10:15   Paus

10:15-11:05   Martin Henning, professor i ekonomisk geografi Göteborgs Universitet ”Regional ekonomisk strukturförändring - vad händer just nu?

Under några decennier har Sveriges ekonomi blivit allt mer tjänsteberoende. Det innebär att tjänstesektorerna vuxit, men även att tjänster blivit en allt viktigare del av tillverkningsindustrins verksamhet. Samtidigt har de globala värdekedjorna blivit mer geografiskt finfördelade, och vissa bedömare förutspår kommande vågor av automatisering. Men vad betyder allt detta för det regionala kompetensbehovet i Västra Götaland och Skaraborg? Vad kan vi säga sannolikt om framtiden, och vad är mer av vilda gissningar? 

11:05-11:15 Paus

11:15-12:15   Henrik Eriksson, professor Teknikens ekonomi och organisation Chalmers tekniska högskola ”Sveriges bästa verksamheter” 

Henrik har forskat på vad som kännetecknar framgångsrika verksamheter och organisationer i tjugo år. Han har sammanfattat sin forskning i den populärvetenskapliga boken ”Sveriges bästa verksamheter”. Resultaten från Henriks forskning samt praktiska erfarenheter presenteras under föreläsningen. Under passet får du bl.a. lyssna till

• Fem principer som gör verksamheter bättre

• Vad som leder till framgång enligt forskning

• Varför förbättring är att föredra framför implementering och förändring

• Exempel från framgångsrika organisationer

 12:15-13:15   LUNCH

13:15-14:30   Christer Olsson, föreläsare, coach och inspiratör "Hur man går från att veta till att göra – Förändring sker endast i praktiken.” 

Christer gjorde sunt förnuft till en affärsidé när han startade Utvecklingspoolen 1991.Vill du få saker att hända? Bli expert på ledarskap i en digital tidsålder? Skapa en modern, levande organisation? Christer Olsson förklarar varför vilja, utveckling och ständigt lärande är nyckeln för lycka och framgång. Att inte stå still i en värld som ständigt rör på sig.

 14:30-14:45   Katarina Lindberg avslutar och tackar för dagen