Skol-och utbildningskonferens 10 mars 2022

Välkomna till gemensamt möte med skolchefer och det skolpolitiska nätverket, 10 mars 2022. Hotell Falköping, Margaretasalen

Program:
08.30-09.00 Kaffe smörgås
09.00-12.00 Lars Svedberg workshop
12.00-13.00 Lunch
13.00- 14.30 Styrgruppen för det politiska uppdraget kring
dimensionering av gymnasieskolan presenterar sitt arbete
14.30-15.00 Fika
15.00-16.30 Skolpolitiska nätverket fortsätter med egen tid

Sista dag för anmälan 4 mars

 

Lars Svedbergs workshop:
Undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i mötet mellan nationella målsättningar och kommunal styrning. Lars Svedberg är docent i pedagogik vid Karlstads universitet, legitimerad psykolog och leg lärare i ma/fy. Han har gedigen erfarenhet av lärarutbildning, ledarutbildning och kompetensutveckling inom offentlig, ideell och privat sektor.
Lars forskar om ledarskap och ledning på olika nivåer inom politisktstyrda organisationer.

Inför workshopen läs följande sidor 18–37 i dokumentet som finns att hämta på:


https://www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2020/uppdrag-till-skolmyndigheterna-om-kvalitet-och-likvardighet