Sfiväst

Här finner ni en portal för dig som arbetar inom sfi. Sfiväst är en digital kunskapsresurs med lärande exempel, beforskade modeller och beprövad erfarenhet som rör vuxnas lärande.

 

Materialet finns på www.sfiväst.se, är kostnadsfritt och utan inloggning. 

Materialet är indelat i moduler efter tema och yrkesgrupp: kollegialt lärande, bedömning för lärande, elevkartläggning, handledning på modersmål och yrkesutbildning med språkstöd.  

Tanken med Sfiväst är att genom ökade kunskaper, stärkta arbetsorganisationer och kollegialt lärande förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhället. 

Sfiväst finns också material riktat till politiker och tjänstemän inom utbildningsväsendet som vill veta mer om sfi och kvalitetsarbete inom utbildning för nyanlända vuxna.