Barn springer över gräs

Skola och förskola i rörelse

Barn som är tillräckligt fysiskt aktiva mår bättre och förbättrar sina förutsättningar för inlärning. Hos centrum för fysisk aktivitet hittar du som pedagog praktiska tips och goda exempel på hur du kan arbeta daglig rörelse.

Här finns stöd för hur man som skola kan arbeta mer strukturerat med fysisk aktivitet genom främjande, förebyggande och åtgärdande insatser, på generell och individuell nivå.

Läs mer på Västra Götalandsregionens webbplats:

Skola och förskola i rörelse - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)