Rapport Utbildning Skaraborg 2022

Utbildning Skaraborg har under hösten 2022 tagit fram en rapport för att visa statistik och reflektioner utifrån ett Skaraborgsgemensamt perspektiv.

Skaraborgs Kommunalförbund har genom Utbildning Skaraborg har för femte året tagit fram en rapport för att visa statistik och reflektioner utifrån ett Skaraborgsgemensamt perspektiv.

Ett syfte med rapporten är att sprida kunskap om resultat, faktaunderlag, utbud och satsningar kring många olika målgrupper i de 15 kommunerna. Ytterligare ett syfte är att rapporten ska agera diskussionsunderlag till exempelvis möten inför kommande planering och dimensionering av utbildningsutbudet.

I rapporten finns bland annat att läsa hur årets antagning till gymnasiet gått, var Skaraborgs elever hamnar och vilka program som ökar och minskar i popularitet. Vuxenutbildningarna redovisar sitt utbud kring gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskolan redovisar sökbara utbildningar samt hur många som examinerats. Dessutom finns information om de projekt som drivs av Skaraborgs Kommunalförbund.

Underlaget till rapporten har hämtats in från Antagningskansliet Utbildning Skaraborg, Yrkesutbildning Skaraborg samt Kolada/Skolverket.