Rapporten 2021

Rapport Utbildning Skaraborg 2021

Utbildning Skaraborg har under hösten 2021 tagit fram en rapport för att visa statistik och reflektioner utifrån ett Skaraborgsgemensamt perspektiv.

Utbildning Skaraborgs måldokument har varit utgångspunkten i urvalet till detta dokument. 

Måldokumentet har tre övergripande mål som beskriver Skaraborgs gemensamma riktning inom hela utbildningsområdet. Denna sammanställning är indelad utifrån dessa mål:

  • Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning
  • Höjd utbildningsnivå
  • Ökad kvalitet