Rapport Utbildning Skaraborg 2019

Utbildning Skaraborg har under vintern 2019 tagit fram en rapport för att visa statistik och reflektioner utifrån ett Skaraborgsgemensamt perspektiv.

Utbildning Skaraborgs måldokument har varit utgångspunkten i urvalet till detta dokument. Måldokumentet reviderades 2019 och har tre övergripande mål som beskriver Skaraborgs gemensamma riktning inom hela utbildningsområdet. Denna sammanställning är indelad utifrån dessa mål:

Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning

Höjd utbildningsnivå

Ökad kvalitet