Flicka vid övergångsställ

Psykisk hälsa för barn och unga

På mottagningen för Ungas psykiska hälsa på Oden vårdcentral arbetar socionomer och psykologer. Målgruppen är barn och unga med lättare psykisk ohälsa på primärvårdsnivå. Hit kan barn och ungdomar 6-18 år och deras föräldrar vända sig för råd och stöd.

På mottagningen för Ungas psykiska hälsa på Oden vårdcentral arbetar socionomer och psykologer. Målgruppen är barn och unga med lättare psykisk ohälsa på primärvårdsnivå. Till oss kan barn och ungdomar 6-18 år och deras föräldrar vända sig för råd och stöd. Man behöver inte vara listad på Vårdcentralen Oden men man bör ha varit i kontakt med sin ordinarie vårdcentral för en bedömning och första insats innan man kontaktar dem.

Nu presenteras höstens utbud från Ungas psykiska hälsa. Tonvikten läggs på och ökar tillgängligheten på gruppverksamhet där föräldrar till hög grad är delaktiga. Detta görs utifrån att det finns goda erfarenheter från denna typ av verksamhet. Informationsblad finner ni till höger. Om situationen så kräver kan gruppverksamheten omvandlas till digitala möten.

Glädjande nyheter är dessutom att man nu fattat beslutet att projektet Ungas psykiska hälsa blir permanentat från 2021.

Höstens utbud:

  • Stöd och råd   för patient/vårdnadshavare- du bokar enkelt en telefontid som passar dig via      1177 Vårdguidens e-tjänster, alt ring 0515 870 35 så blir du uppringd.
  • Handledning och konsultation  till vårdgrannar och andra aktörer- ring 0515 870 35 så      blir du uppringd. Ungas psykiska hälsa tar inte emot remisser.
  • Första hjälpen   föreläsningsserie i tre delar. Ångest, oro. Nedstämdhet, depression.      Stress, sömn, kost och fysisk aktivitet. 

 

Föreläsningarna kommer också spelas in på film som sedan länkas ut. Över 180 personer har deltagit på dessa föreläsningar under vårterminen.

 

  • ABC- alla barn i centrum, föräldrastöd riktat till föräldrar med barn 6-12 år.

 

  • Affekt- föräldrautbildning för dig som har känslostarka barn 9-14 år.

 

  • Cool-Kids- ångestgrupp för barn 9-12 och deras föräldrar.

 

  • Chilled- ångestgrupp för ungdomar 13-17 år och deras föräldrar.

 

  • I-KBT- ångesthjälpen ung-internetbaserad kognitiv terapi för ungdomar 13-18 år.

 

  • Individuell behandling vid behov. Videobesök kan ersätta fysiskt besök vid behov.