Två barn

Partsamverkanskonferens 11 mars

11 mars genomfördes en dag med fokus på samverkan och föräldraskapsstöd för dig som arbetar med barn och unga i Skaraborg.

Samverkansgruppen för Barn och unga anordnade tillsammans med Skaraborgs
kommunalförbund, Folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg samt Länsstyrelsen en
digital konferens för medarbetare inom kommunal eller regional verksamhet.

Dagen genomfördes via Teams 11 mars kl 8:30-12:00. Här finns länk till materialet.

https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/skaraborg/aktuellt2/Dokumentation-partssamverkanskonferens/