Nätverksträff för SYV Skaraborg 21 okt 2022

Höstens nätverksträff för Skaraborgs studie- och yrkesvägledare genomfördes i Vara den 21 oktober 2022.

Till höger kan ni hitta presentationerna från dagen, samt länkar till Joakim Caos material. 

 

 

Tid: 21 oktober kl. 08.45 -15.00

Plats: Vara konserthus, lilla salen

Program

08.45 - 09.00              Drop in-fika

09.00 - 09.15              Välkomna – Anneli Alm & styrgruppen

09.15 – 09.45             Antagningskansliet – Frida Jolsgård, Camilla Lindberg, Petra Eriksson

09.45 – 10.45             Om Gymnasiedimensionering, Kompetensförsörjning, Kunskapsnoden –                                     Anneli Alm, skolchef Tidaholm och Hillevi Larsson, utbildningsstrateg                                           Skaraborgs Kommunalförbund

10.45 – 11.00             Paus

11.00 - 12.00              Hemmasittare, Tobias Forsell, Specialpedagogiska skolmyndigheten                                             (SPSM) - deltar digitalt

12.00 - 13.00              Lunch på egen hand

13.00 - 15.00              Inspirationsföreläsning: Att arbeta med hopp, interaktivitet och                                                        engagemang i vägledningsprocessen, Joakim Cao, studie- och                                                          karriärvägledare Malmö Universitet (fikatid inkluderat)                                


Vi bjuder på fika när ni kommer och eftermiddagsfika, om du har allergier meddela oss detta till utbildning@skaraborg.se.

Lunch på egen hand. Det går att köpa lunch på konserthusets restaurang.

Inbjudan har skickats ut via outlook, den går bra att dela. Vill du delta och inte har fått en inbjudan mejla till utbildning@skaraborg.seVi behöver svar senast 13/10.

 

Mer om föreläsningarna:

Hemmasittare – Tobias Forsell, SPSM

Tobias kommer att prata utifrån ungefär det här önskemålet med utgångspunkt från sin långa erfarenhet och avhandling.

  • Vad som kan få hemmasittare att inte bli hemmasittare, förebyggande åtgärder.
  • Vad som kan få hemmasittare tillbaka till skolan, framgångsrika tillvägagångssätt och vad vi ev. ska se upp för.
  • Vad studie- och yrkesvägledare kan tänka på och bidra med i sammanhanget. Vilken roll ser du att vi har, när bör vi komma in och på vilket sätt kan vi bidra?

 

Mer om Tobias och avhandlingen: Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel | Skolporten

 

Inspirationsföreläsning: Att arbeta med hopp, interaktivitet och engagemang i vägledningsprocessen, Joakim Cao, studie- och karriärvägledare Malmö Universitet                                                 

Att arbeta med människor innebär att ständigt arbeta med sig själv. Det sker ständiga förändringar på arbetsmarknaden och i samhället som påverkar människor på olika sätt.
Hur kan vi som vägledare rusta vägledningssökande inför deras framtida arbetsliv?

Hur kan vi stödja våra vägledningssökande till att utveckla sitt eget karriärlärande om sig själv och sin omvärld i den digitala tillvaron?

Joakim Cao, studie- och karriärvägledare, håller en presentation om hur pandemin drivit på den digitala utvecklingen av verktyg som fortsatt kan vara ett komplement till de fysiska mötena. ”Verktygen har ju förändrats men i grunden är vägledning, vägledning oavsett hur vi kommunicerar – Mia Lindberg”. Presentationen tar utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och karriärteori. Han delar med sig av praktiska tips, metoder och verktyg för vägledning med fokus på att skapa hopp, interaktivitet och engagemang i vägledningsprocessen. 

 

Joakim Cao är verksam studie- och karriärvägledare på ett svenskt lärosäte. Utbildad studie- och yrkesvägledare samt påbyggnad med Fil mag. i pedagogik med inriktning mot karriärutveckling. På fritiden driver han hemsidan www.digicao.nu Joakim har ett stort intresse och engagemang för digitala arbetssätt och verktyg i studie- och karriärvägledning. Joakim arbetar även med frågor som rör breddad rekrytering inom högre studier och ungas karriärövergångar.

 

Varmt välkomna!

Styrgruppen