Föredragning av Lars Stjernkvist

Se Lars föredragning i efterhand samt presentation från avstämningskonferensen 2020.

Gemensamt ansvar - en modell kring dimensionering och planering av komvux och gymnasieskola