Text "Time for change" skriven med vit krita på svart tavla

Förändringar inom Antagningskansliet

Under hösten kommer det ske en del förändringar inom Antagningskansliet.

  • Den 1 oktober slutar Frida Jolsgård som chef för Antagningskansliet. Ny chef blir Hillevi Larsson. 
  • Daniel Ekman kommer från och med september gå in och stötta, framför allt som diskussionspart för Antagningskansliets personal. 
  • Mats Eliasson går i pension, och arbetar sin sista dag 27 oktober
  • Sara Göthberg är anställd, och börjar arbeta på Antagningskansliet 16 oktober.