Liten flicka med mörkt hår

Fjärrundervisning

Nu finns en rutin för beställning av fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning.

Fjärrundervisning innebär att undervisningen sker i realtid och är interaktiv genom digitalt stöd. Fjärrlärare är på en annan fysisk plats än de elever som undervisas. I nuläget är endast studiehandledning och modersmålsundervisning aktuellt.

Läs mer om rutinen, se länk.