Skogsväg

En väg in

”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa i Västra Götaland öppnar den 15 mars 2022

 ”En väg in” kommer att erbjuda rådgivning och bedömning kring psykisk ohälsa för invånare i åldern 0–17 som önskar kontakt med vården men inte har någon pågående vårdkontakt inom primärvården eller barn- och ungdomspsykiatrin för psykisk ohälsa. I tillägg till invånarkontakter kommer ”En väg in” att hantera alla remisser till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt stå för rådgivning till vårdgrannar och samverkanspartners. Nedan beskrivs vad ”En väg in” är, vad öppnandet av ”En väg in” innebär samt var man kan hitta mer information.

Läs mer i nyhetsbrevet till höger