Covid-19

Skaraborgs Kommunalförbund följer noggrant utvecklingen av covid-19

Vi kommer i möjligaste mån genomföra våra inplanerade nätverksträffar och mindre konferenser, men de kan tänkas hållas via digitala möten istället, för att minska risken för smittspridning. Vi vill på ett ansvarsfullt sätt ändå bedriva vår verksamhet så normalt som möjligt.

Om du har befunnit dig i aktuella riskområden enligt UD/Folkhälsomyndigheten ska du inte komma till fysiska möten, detsamma gäller om du visar på förkylningssymtom.
Skaraborgs Kommunalförbunds personal kommer att vara restriktiva med resor och att delta i fysiska möten. Det är viktigt att vi nu visar omtanke för alla runt omkring oss.

Information om händelseutvecklingen av Coronaviruset uppdateras kontinuerligt och finns att läsa på följande webbplatser:

 

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber ska du stanna hemma och kontakta 1177, Vårdguiden.

Om du inte har några symptom men vill ställa frågor om covid-19 ska du ringa 113 13. Det är ett nationellt informationsnummer där du kan ställa frågor om covid-19.