Barns fötter

Till alla vuxna – nu måste vi se barnen

På grund av Coronaviruset tvingas många barn och vuxna vara hemma mer än vanligt. Vi vet att detta bidrar till en särskilt utsatt situation för många barn.

Vi vuxna som finns runt omkring behöver därför ta ett större ansvar och uppmärksamma de barnen. Det kan vara en grannes barn, en kompis barn eller en kollegas barn. Det kan också vara samtal med vuxna eller barn, som du hör i din yrkesroll, och som väcker oro. 

Om du är orolig för att barn utsätts för våld, försummelse eller på annat sätt far illa:

  1.  Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Läs på din kommuns hemsida om du är osäker på hur du ska göra. Du behöver inte veta hur det är för barnet, utan endast uppleva oro.
  2.  Prata med barnen! Fråga hur det är hemma. Berätta vad de kan göra ifall något händer som gör dem rädda. Tala om för barnen att det aldrig är ett barns fel att vuxna gör någon illa eller beter sig dåligt.
  3.  Ring polisen! Vid en akut oro eller hotfull situation – ring polisen på 112.

 

Som vuxen kan du också ringa till BRIS på 077-150 50 50 om du känner oro för ett barn och till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 för att få information om var du kan få stöd och hjälp.

Kom ihåg att: barn och unga som är hemma mer tillbringar ofta mer tid på nätet, vilket i sig kan öka risken att utsättas på nätet. Prata med dem om detta! Fråga hur de har det på nätet.

Det är alla vuxnas ansvar att barn känner sig trygga.