Västtrafiks kort

Västtrafik anger att de kommer göra om flerkommunskort till zon BC-kort från årsskiftet. I januari görs flerkommunskort om till BC-kort, men zonindelningen gör att det räcker med zon C för Skaraborgs kommuner. Kommunerna ersätter endast för C-kort om inget annat är överenskommet, samt kostnad för nytt kort.