Branschdag 25 oktober

Vill du vara med och skapa framtidens arbetsmarknad i Skaraborg?

Tisdag 25 oktober bjuder vi in branscher i behov av kompetens tillsammans med Yrkeshögskolan Skaraborg för att tillsammans undersöka vilka utbildningar som behövs framöver.

Vi erbjuder en mötesplats med möjlighet till dialog och workshop. Ni får utöver workshop ta del av den kompetensanalys som Kompetensforum tagit fram under våren 2022, lyssna till goda exempel där samverkan mellan YH och näringslivet utmynnat i skarpa utbildningar, samt lyssna till representanter för Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Datum och tid: 25 oktober 8:30-12:00, fika ingår.

Plats: Insikten Science Park Skövde

Anmälan via länken till höger