Årshjul

Det är många avstämningspunkter och datum att hålla reda på i antagningsprocessen. Vi har därför skapat ett årshjul för visualisera processen.