diagram över antal antagna

Antagning 2022, hur gick det?

Presentationen visades för det skolpolitiska nätverket och skolcheferna med flera den 29 september. Informationen kommer också att finnas i Rapport Utbildning Skaraborg 2022, som publiceras senare i höst.