diagram över antal antagna

Antagning 2021, hur gick det?

Presentationen visades för det skolpolitiska nätverket och skolcheferna den 14 oktober. Informationen kommer också att finnas i Rapport Utbildning Skaraborg 2021, som publiceras senare i höst.