Alla elever ska söka via Utbildning Skaraborg

Från januari 2020 ska alla elever söka via Utbildning Skaraborgs ansökningswebb till gymnasiet.

Elever som är nära att bli obehöriga eller är obehöriga ska lägga till val till ett eller flera IM program.

Här är de möjliga val som finns för en obehörig elev:

  • IM i sin hemkommun
  • IMV mot…
  • IMY mot …


Valet mot ”IM i sin hemkommun ” är enbart en intresseanmälan.

Vi på antagningen vill inför sökperioden (7 januari-1 februari) veta vilka program i Skaraborg som öppnar upp för eleverna att söka. Gymnasienätverket har fått i uppdrag att återkoppla vad som blir sökbara IMY/IMV platser inför 2020 till antagningskansliet.Antagningen till IM program går till på följande sätt:

December

  • Huvudmannen lämnar in på vilka program det ska finnas IMV och IMY platser.


Maj

  • Huvudmannen lämnar in uppropstider och lämnar även in tider för upprop till IM program.


Juni

  • Antagning görs av behöriga elever till nationella program, 24 juni.

  • Huvudmännen meddelar antal platser till sökbara IMV/IMY för grupp till antagningskansliet innan senast den 26 juni (förmiddag). Det betyder att varje huvudman behöver ta ett snabbt beslut om hur många platser. Detta kan sedan eventuellt justeras även i reservantagningen.

  • Antagning av obehöriga elever till IMV/IMY, 26 juni.

  • Antagningskansliet skickar listor med elever som har visat intresse för de olika IM programmen till respektive skola samt vilka som har antagits till IMY/IMV.

Juli

  • 1 juli, alla elever, behöriga som obehöriga, får ett besked om plats. Alla får en tid för upprop i sitt antagningsbesked via webben.