Från höger: Lovisa Fransson SKR, Camilla Holmberg Skolverket, Sara Holm Skaraborgs Kommunalförbund, Anna Liljeström SKR

Huvudmannadag 22 april

I fredags höll Skaraborgs Kommunalförbund tillsammans med skolverket och SKR en huvudmannadag med fokus mot ledning och styrning av gymnasieskolans Introduktionsprogram. Deltagarna bestod av skolpolitiker, skolchefer samt rektorer för Introduktionsprogrammen.

De lokala delprojekten inom ESF-projektet IMprove, med syfte att öka genomströmningen för eleverna, presenterade de insatser som genomförts och de resultat man hittills sett.  

ESF-projektet IMprove med SKR som projektägare höll i fredags, den 22 april en huvudmannadag i Skaraborg. Denna hade ett fokus mot ledning och styrning av gymnasieskolans Introduktionsprogram. Till skillnad från de nationella programmen på gymnasieskolan finns för Introduktionsprogrammen inte en nationellt fastställd utbildningsplan. Istället ska dessa regleras av varje enskild huvudmans plan för utbildning som ska innehålla bland annat utbildningens längd, syfte och innehåll. Under de år vi nu arbetat med projektet IMprove har vi sett att en transparent plan för utbildning, som är känd av alla är en framgångsfaktor i arbetet för både organisation och individ. Utifrån planen ska elevens individuella studieplan skrivas och elevens utbildningsväg behöver stärkas där kritiska faser finns. Dessa kan vara exempelvis övergångar till nationellt program, vuxenutbildning eller folkhögskola. Därför är samverkan med externa aktörer ytterligare en framgångsfaktor. Under huvudmannadagen fanns Camilla Holmberg från skolverket på plats för att preppa skolpolitiker, skolchefer och rektorer för Introduktionsprogrammen inför kommande läsårs skrivande av plan för utbildning. Även SKR fanns under dagen representerade med Anna Liljeström, studieavbrottsforskare samt Lovisa Fransson som nationell projektledare och Sara Holm som regional projektledare för Skaraborg. Det blev en eftermiddag med många goda och utvecklande samtal och dialoger.

Några av de lokala delprojekten från Skaraborg presenterade de insatser de testat med syfte att öka genomströmningen för eleverna inom Introduktionsprogrammen. I Lidköping har man arbetat med en yrkeskoordinator för att stärka och kvalitetssäkra just de så kritiska övergångsfaserna, mottot är att övergångar ska vara sömlösa. I Skövde har man framförallt arbetet med att skapa ett så kallat vuxspår där de elever som av åldersskäl inte kommer vidare till nationella program får möjlighet att istället få en behörighet till yrkesvux. Dessutom arbetar man tillsammans med SKR och Skaraborgs Kommunalförbund att utveckla ett uppföljningssystem där progression kan mätas utan uppnådda betyg. Även Mariestad beskrev sitt språkutvecklande arbetssätt där man samverkar med kommunens förskolor genom läsning och drama.