Barn som leker tecknad bild

Webbinarium motverka rasism i skolan

Välkommen till ett webbinarium om rasism i skolan som riktar sig till dig som jobbar som rektor eller i ledningen för en skola i Västra Götaland.

Hör barnens röster om rasism i skolan. Länsstyrelsen Västra Götaland och Skaraborgs Kommunalförbund bjuder in till ett webbinarium som ger dig fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i skolan samt inspiration kring hur man kan arbeta för att motverka rasism.
Webbinariet är en del av Kraftsamling Fullföljda studier och arbetet med implementeringen av barnkonventionen samt arbetet med att stärka barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande kopplat till barnets rätt till utbildning, icke-diskriminering och hälsa.

Tid
Den 18 januari 2023, kl. 09:00 -11:00

Plats
Digitalt – länk kommer till den som har anmält sig

Målgrupp
Skolledning och rektorer i Västra Götaland

Anmälan:  Anmäl dig via Länsstyrelsens hemsida finns länk i inbjudan till höger

För mer info kontakta, Diana Lugero, diana.lugero@lansstyrelsen.se eller Susanne Sandgren, susanne.sandgren@skaraborg.se