ANMÄLAN

Här anmäler du dig till skolledarkonferensen 2023

I och med att du anmäler dig, kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter genomförd träff. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta Skaraborgs kommunalförbund (utbildningskaraborg.se)

Förnamn
Efternamn
Kommun/Organisation
Roll
RollerOm annan roll, vilken?
Fakturaadress
Fakturareferens
E-post
Övrigt
Skicka