Konferens för kraftsamling fullföljda studier

Save the date Konferens för kraftsamling fullföljda studier 26 september i Göteborg. Var står vi idag? Hur skapar vi förutsättningar för alla barn och unga att fullfölja sina studier?

Den 26 september samlas vi i Göteborg för att ta del av den senaste forskningen och praktiska exempel inom kraftsamlingen. Konferensen är en arena för möten och en möjlighet till fördjupning.

Vi kommer att fördjupa oss i kraftsamlingens inriktningar som är psykisk hälsa, föräldrar som resurs, läsning och språkutveckling och motivation och framtidstro. 

Konferensen arrangeras tillsammans med kommunalförbundens fyra kunskapsnoder för Fullföljda studier som finns i Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad Boråsregionen. 

Datum: 26 september 2022
Plats: Elite Park Avenue i Göteborg
Anmälan: Öppnas upp i juni 

Målgrupp: Samverkansaktörer inom Västra Götaland med uppdrag och ansvar kopplat till barn och ungas hälsa, utbildning och framtid; kommuner, kommunalförbund, myndigheter, det civila samhället, Västra Götalandsregionen, akademi, näringsliv med flera.

Kontakt: Maria Jakobsson, samordnare för kraftsamling fullföljda studier, maria.v.jakobsson@vgregion.se

Film om kraftsamlingen
Fullföljda studier är inte bara en skolfråga utan en samhällsutmaning. 
Se film med aktuell statistik

Kraftsamling fullföljda studier är en av fyra kraftsamlingar i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2023. Mer information finns på www.vgregion.se/vg2030 och www.vgregion.se/kraftsamlingar