Rörelseförståelse och välmåendeförståelse

Under SM veckan erbjuds två tillfällen att lyssna till två föreläsare kring temat rörelseförståelse och välmåendeförståelse. Torsdag 2 februari i Skövde Kulturhus

Dr Dean Kriellaars är expert och en av världens främsta ambassadörer för Physical literacy. Dean brinner för att sprida budskapet om rörelseförståelse och att bekämpa den epidemi av inaktivitet som sprider sig snabbt. Dean är verksam vid University of Manitoba, välanlitad talare världen över och har utvecklat  många metoder och program som används brett i Kanada och internationellt.

Mia Börjesson kommer berätta om hur du kan bli världsmästare i ditt eget liv... ett föredrag om hur vi bygger ett starkt självförtroendeoch ett psykologiskt immunförsvar. Mia är socionom, med mångårig erfarenhet av att arbeta med tonåringar och deras närstående enskilt och i grupp.

Tid: 2 februari kl 15:00-17:00 och 19:00-21:00

Plats: Skövde Kulturhus

Anmälan via länken till höger