Bild på rapportens framsida

Rapport Utbildning Skaraborg 2023

Utbildning Skaraborg har under hösten 2023 tagit fram en rapport för att visa statistik och reflektioner utifrån ett Skaraborgsgemensamt perspektiv.

Rapport Utbildning Skaraborg 2023 är framtagen för att spegla det politiskt tagna strategidokumentet. Utbildning Skaraborg omfattar samtliga skolformer och verkar för samverkan i Skaraborgs skolverksamheter. Förhoppningen är att rapporten ska kunna
användas som underlag vid dialog och planering av utbildningsutbudet samt att vara utgångspunkt för utvecklingsarbete utifrån presenterade fakta. Ytterligare ett syfte med rapporten är att sprida kunskap om resultat, faktaunderlag, utbud och satsningar kring många olika målgrupper i de 15 kommunerna. 

I rapporten finns bland annat att läsa hur årets antagning till gymnasiet gått, var Skaraborgs elever hamnar och vilka program som ökar och minskar i popularitet. Vuxenutbildningarna redovisar sitt utbud kring gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskolan redovisar sökbara utbildningar samt hur många som examinerats. Dessutom finns information om de projekt som drivs av Skaraborgs Kommunalförbund.

Underlaget till rapporten har hämtats in från Antagningskansliet Utbildning Skaraborg, Yrkesutbildning Skaraborg samt Kolada/Skolverket.