Vi inför övningskoleenheter

Våren 2022 inför Högskolan i Borås möjligheten för studenter i lärarutbildning att göra sin VFU i en övningsskoleenhet. En övningsskoleenhet kan bestå av en enskild skola, ett skolområde eller omfattande all skolverksamhet i en mindre kommun.

Nu har du möjlighet att ansöka om att skolorna i din kommun blir övningsskoleenheter.

Har din kommun redan ett samarbetsavtal gällande VFU blir processen enklare, men alla kan ansöka om att få bli övningsskolenhet.

Digital workshop om övningsskoleenheter

Kontakta oss vid behov för att boka en timmas digital workshop om vad övningsskoleenheter är och innebär. Skicka ett mejl till anita.kjellstrom@hb.se

Ansökan

Det är du som skolchef som gör ansökan för din kommun. Ansökningar behandlas löpande under året.

I ansökan vill vi att du beskriver det aktuella skolområdet kort och hur många utbildade och erfarna handledare det finns på plats i verksamheten. Du behöver också formulera en motivering till varför skolområdet/skolan är lämplig som övningsskola.

Läs vidare på webben, fyll i blanketten och skicka in, så tar vi kontakt med dig för att skriva ett tilläggsavtal.