Chattikon

Chatt

För att öka tillgängligheten och erbjuda fler kommunikationsvägar, kommer antagningskansliet att införa en chattfunktion på www.utbildningskaraborg.se. Chatten kommer att finnas på plats från och med 13 juni.

Vi börjar med att använda chatten under ett år, och kommer sedan att utvärdera. Chatten kommer också ge oss möjlighet att ännu tydligare se vilka frågor som ställs mest, vilket kan hjälpa oss och kanske också er att utveckla den information som ges till elever och vårdnadshavare inför gymnasievalet.