Vänergymnasiet

www.vanergymnasiet.se

Program på denna skola
Fordons- och transportprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val; mot Fordons- och transportprogrammet
Programinriktat val; mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Yrkesintroduktion; mot Fordons- och transportprogrammet
Yrkesintroduktion; mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet