IT-Gymnasiet i Skövde

www.it-gymnasiet.se/skovde

Program på denna skola
El- och energiprogrammet
International Baccalaureate, IB
Teknikprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat individuellt val mot El- och energiprogrammet