Yrkesintroduktionsprogrammet i Skaraborg

Här kan du läsa mer om innehållet i några av de yrkesintroduktionsprogram (IMY) som erbjuds i Skaraborg för dig som inte är behörig till nationella program. Informationen uppdateras löpande.

Katedralskolan, Skara

IMY mot program och ev. inriktning:
Bygg- och anläggning - Plåtslageri

Beskriv utbildningen kort:
Utbildningen är på 1200 poäng och bygger på det nationella yrkespaketet Plåt. Utbildningen är förlagd både på skola och företag. Utbildningen är på gymnasial nivå. Rekommenderande förkunskaper är svenska grund/svenska som andraspråk grund.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen är förlagd på tre terminer.

Finns möjlighet för eleverna att läsa in grundskoleämnen?     ☒ JA             ☐NEJ

Ungefär vilken fördelning har utbildningen mellan praktikförlagd och skolförlagd tid?
Beroende på individens förutsättningar anpassas upplägget vad gäller fördelning mellan praktikförlagd och skolförlagd tid.

 

Praktiska gymnasiet, Skövde

IMY mot program och ev. inriktning:
Bygg- och anläggning - hus eller måleri

Beskriv utbildningen kort:
Utbildningen leder till ett av två val: 1. Yrkesvalet. Du läser olika kurser som anpassas till praktikplatserna som ska leda till anställning. Du är således mycket ute i praktik och inte alls så mycket tid i skolan. 2. Studievalet. Du varvar yrkeskurser med ex. svenska, matematik och engelska mm. Du har som mål att bli behörig till ett nationellt program, eller så nära du kan.

Hur lång är utbildningen?
Ofta är utbildningen 3 år men kan vara kortare och i enstaka fall längre.

Finns möjlighet för eleverna att läsa in grundskoleämnen?     ☒ JA             ☐NEJ

Ungefär vilken fördelning har utbildningen mellan praktikförlagd och skolförlagd tid?
Detta beror på ditt val. Yrkesvalet leder till mycket praktik och studievalet till mer inne i skolan.

 

IMY mot program och ev. inriktning:
Fordons- och transportprogrammet - personbil

Beskriv utbildningen kort:
Utbildningen leder till ett av två val: 1. Yrkesvalet. Du läser olika kurser som anpassas till praktikplatserna som ska leda till anställning. Du är således mycket ute i praktik och inte alls så mycket tid i skolan. 2. Studievalet. Du varvar yrkeskurser med ex. svenska, matematik och engelska mm. Du har som mål att bli behörig till ett nationellt program, eller så nära du kan.

Hur lång är utbildningen?
Ofta är utbildningen 3 år men kan vara kortare och i enstaka fall längre.

Finns möjlighet för eleverna att läsa in grundskoleämnen?     ☒ JA             ☐NEJ

Ungefär vilken fördelning har utbildningen mellan praktikförlagd och skolförlagd tid?
Detta beror på ditt val. Yrkesvalet leder till mycket praktik och studievalet till mer inne i skolan.

 

IMY mot program och ev. inriktning:
Försäljning- och serviceprogrammet

Beskriv utbildningen kort:
Utbildningen leder till ett av två val: 1. Yrkesvalet. Du läser olika kurser som anpassas till praktikplatserna som ska leda till anställning. Du är således mycket ute i praktik och inte alls så mycket tid i skolan. 2. Studievalet. Du varvar yrkeskurser med ex. svenska, matematik och engelska mm. Du har som mål att bli behörig till ett nationellt program, eller så nära du kan.

Hur lång är utbildningen?
Ofta är utbildningen 3 år men kan vara kortare och i enstaka fall längre.

Finns möjlighet för eleverna att läsa in grundskoleämnen?     ☒ JA             ☐NEJ

Ungefär vilken fördelning har utbildningen mellan praktikförlagd och skolförlagd tid?
Detta beror på ditt val. Yrkesvalet leder till mycket praktik och studievalet till mer inne i skolan.

 

IMY mot program och ev. inriktning:
Hantverksprogrammet - florist

Beskriv utbildningen kort:
Utbildningen leder till ett av två val: 1. Yrkesvalet. Du läser olika kurser som anpassas till praktikplatserna som ska leda till anställning. Du är således mycket ute i praktik och inte alls så mycket tid i skolan. 2. Studievalet. Du varvar yrkeskurser med ex. svenska, matematik och engelska mm. Du har som mål att bli behörig till ett nationellt program, eller så nära du kan.

Hur lång är utbildningen?
Ofta är utbildningen 3 år men kan vara kortare och i enstaka fall längre.

Finns möjlighet för eleverna att läsa in grundskoleämnen?     ☒ JA             ☐NEJ

Ungefär vilken fördelning har utbildningen mellan praktikförlagd och skolförlagd tid?
Detta beror på ditt val. Yrkesvalet leder till mycket praktik och studievalet till mer inne i skolan.

 

IMY mot program och ev. inriktning:
Vård- och omsorgsprogrammet

Beskriv utbildningen kort:
Utbildningen leder till ett av två val: 1. Yrkesvalet. Du läser olika kurser som anpassas till praktikplatserna som ska leda till anställning. Du är således mycket ute i praktik och inte alls så mycket tid i skolan. 2. Studievalet. Du varvar yrkeskurser med ex. svenska, matematik och engelska mm. Du har som mål att bli behörig till ett nationellt program, eller så nära du kan.

Hur lång är utbildningen?
Ofta är utbildningen 3 år men kan vara kortare och i enstaka fall längre.

Finns möjlighet för eleverna att läsa in grundskoleämnen?     ☒ JA             ☐NEJ

Ungefär vilken fördelning har utbildningen mellan praktikförlagd och skolförlagd tid?
Detta beror på ditt val. Yrkesvalet leder till mycket praktik och studievalet till mer inne i skolan.